Minerva Download

Minerva jest rozbudowaną platformą e-learningową umożliwiającą tworzenie serii wykładów z najróżniejszych dziedzin i ułatwiającą studentom dostęp do najważniejszych zagadnień przedmiotu. Program jest prosty w obsłudze i umożliwia tworzenie rozbudowanych relacyjnych baz danych dzięki którym możemy łatwo wiązać ze sobą tematy różnych platform.