Multiple File Find Replace Buddy Download

Multiple File Find Replace Buddy jest aplikacją umożliwiającą masową zamianę wybranej frazy w plikach tekstowych. Program pozwala na szybkie wyszukiwanie nawet dużych ilości plików i pozwala na zapisanie różnych kryteria zapisania i zamiany.