#1 Registry Cleaner Download

#1 Registry Cleaner to prosta w użyciu aplikacja która w całkowicie zautomatyzowany sposób usunie z rejestru systemowego niepotrzebne wpisy. Program samodzielnie wybiera również te wpisy które powodują znaczne spowolnienie systemu operacyjnego i pozwala użytkownikowi zadecydować co z danym kluczem zrobić.