RegCool Download

RegCool to edytor rejestru systemowego z interfejsem niezwykle zbliżonym do eksploratora systemu Windows. Program posiada między innymi możliwość porównywanie dwóch plików lub kluczy rejestru, pracę w trzech niezależnych panelach oraz możliwość niezwykle szybkiego wyszukiwania dowolnych wartości lub kluczy.