Registry Defragmentation Download

Registry Defragmentation umożliwia fizyczną defragmentację rejestru systemowego podczas pracy komputera, program pozwala na zmniejszenie jego objętości o nawet 5% co znacznie usprawni jego działanie i ulepszy stabilność i wydajność systemu operacyjnego.

Zmiany w Registry Defragmentation

- added Russian Help - Updated Russian language files - Improved Windows 7 compatibility - Improved Windows Vista 64-bit compatibility - Improved compatibility with third-party system tools - Fixed problem with false virus detection