WordPipe Search Replace Download

WordPipe to aplikacja umożliwiająca masową zmianę odnośników w wielu dokumentach programu Microsoft Word jednocześnie. Dzięki czemu zmiana np. adresu serwera firmy nie będzie wymagała ręcznej reedycji wszystkich posiadanych w firmie dokumentów.