I-Jolt Download

I-Jolt to prosta aplikacja która dzięki manipulacji parametrami MTU, MSS, RWIN oraz TTL pozwoli na znaczne przyśpieszenie połączenia modemowego bez konieczności wymiany urządzeń.