Explorer View - File Viewer Download

Explorer View - File Viewer jest dodatkiem dla systemowego Eksploratora Windows który umożliwi podgląd plików PDF, TXT, HTML, XLS, PPT, DOC, VSD, WPS, RTF, DWG, BMP, CRW, EMF, GIF, JPG, PSP, PSD, PNG, TIFF, WMF, AVI, MP3, MPG, MID, WAV, CAB, ZIP, GZIP, LZH, TAR, RAR, DBX, DBF bezpośrednio w oknie Eksploratora.