Secret's Assistant Download

Secret's Assistant jest aplikacją umożliwiającą przechowywanie poufnych danych wewnątrz plików BMP, RLE, DIB, JPEG które dodatkowo szyfrowane są 256 bitowym kluczem dzięki czemu poziom ich bezpieczeństwa jest niezwykle wysoki, a czas pracy programu stosunkowo krótki.