Advanced File Lock Download

Advanced File Lock to proste narzędzie umożliwiające zabezpieczenie hasłem wybranych plików, program pozwala na stosowanie znaków tablicy ASCII co pomaga stworzyć bardzo silne hasła przy wykorzystaniu nawet niewielkiej liczby znaków.