MessLess Inventory Download

MessLess Inventory jest niezwykle zaawansowaną aplikacją umożliwiającą tworzenie dowolnego rodzaju katalogów i ich monitoring. Program nadaje się do tworzenia katalogu zbiorów muzycznych, filmowych czy też do katalogowania księgozbiorów. aplikacja pozwala na wykorzystanie 16 pól właściwości obiektu z możliwością ich dowolnego nazwania a także na eksport danych do dokumentów HTML i ich publikację w sieci Internet.