Seznam DVD 2008 Download

Seznam DVD to prosta aplikacja która pozwoli na katalogowanie zbiorów płyt Video DVD. Program umożliwia eksportowanie raportów do formatów XLS, HTML oraz CSV.