Western Digital Data Lifeguard Download

Western Digital Data Lifeguard to aplikacja napisana specjalnie dla dysków twardych Western Digital EIDE która pozwala na identyfikację i testowanie dysków twardych pod kątem błędów i uszkodzonych sektorów.