myDynIPPro Download

myDynIPPro jest prostym i efektywnym klientem DynDNS. Program komunikuje się okresowo z bazą danych z wpisami zależności adresu domenowego z numerycznym, dzięki czemu komputer może być osiągalny pod jedną, ustaloną nazwą niezależnie od tego, jaki adres IP w danej chwili posiada.