Easy Video Splitter Download

Aplikacja umożliwiająca dzielenie dużych plików AVI i MPEG na mniejsze części, co umożliwi podział do wielkości płyt lub wycięcie pojedynczego fragmentu np. celem publikacji w Internecie. Aplikacja pozwala na podział wg odcinków czasu, rozmiaru pliku wyjściowego lub za pomocą edytora wizualnego umożliwiając dokładne wyodrębnienie pożądanego fragmentu.