Antechinus Animator Download

Aplikacja umożliwiająca tworzenie z serii plików graficznych animacji po klatkowych AVI. Program umożliwia morfing, dekompozycję dźwięku i grafiki z animacji do pojedynczych plików oraz konwersji plików AVI do formatu MPEG.