JPGAvi Download

Proste narzędzie umożliwiające tworzenie prostych animacji po klatkowych i prezentacji z wykorzystaniem obrazów cyfrowych JPG, BMP, GIF, PNG, ICO, TIF, PCX, TGA. Program umożliwia dobór efektów przejścia i dodanie podkładu dźwiękowego.

Zmiany w JPGAvi

Added a Slide Show Option New version of the graphics library Fixed bug when a very small frame time was specified Added several default video format presets The frame rate (FPS) can be specified as a decimal value