STL Import for AutoCAD Download

STL Import for AutoCAD narzędzie umożliwiające importowanie obiektów STL do programu AutoCAD dając programowi możliwość importowania geometrycznych obiektów ze sterolitograficznych obiektów binarnych i ASCII.