Advanced Powerpoint Exporter Download

Narzędzie które pozwoli połączyć ze sobą możliwości jakie daje nam Adobe Photoshop w tworzeniu grafiki i Microsoft Powerpoint w tworzeniu animacji. Program ułatwi nam szybką edycję slajdów przy pomocy edytora graficznego Adobe Photoshop i ich natychmiastową konwersję do plików projektu Microsoft Powerpoint.