Vocalise TTS Download

Potężny dodatek dla programu Macromedia Flash MX pozwalający na tworzenie animacji, gier czy też reklam z użyciem modułów mowy Microsoft Sapi5 co znacznie ułatwi proces dodawania dźwięku do projektów poprzez możliwość zastosowania automatycznego odczytu tekstu.