IEHistoryView Download

Aplikacja umożliwiająca zarządzanie historią witryn przechowywaną przez program Internet Explorer. Narzędzie umożliwia usuwanie poszczególnych wpisów oraz ich dowolną edycję dzięki czemu posiadamy pełną kontrole nad zapisywanymi odnośnikami do witryn Internetowych.

Zmiany w IEHistoryView

Added 'Hide File:// Items' option. When it's turned on, all file system history entries won't be displayed. Added new command-line option: -hidefileitems and -showtypedurls