IE AutoFill Download

Wtyczka programu Microsoft Internet Explorer pozwalająca na automatyzację procesu wypełniania formularzy internetowych, Użytkownik tylko raz wypełnia specjalny formularz zgodnie z którym wypełniane są później wszystkie kolejne formularze internetowe.