VAI InstallSpy Download

Aplikacja pozwalająca na wykorzystanie grup zabezpieczeń usługi Active Directory w dystrybucji oprogramowania. Program tworzy pliki MSI i sprawdza wszystkie zmiany systemowe jakie poczynił plik instalacyjny. Wszystkie zmiany zostają automatycznie zapisane w pliku MSI.