3D Movie Plus Download

Aplikacja umożliwiająca konwersję zwyczajowych formatów animacji systemu Microsoft Windows MPEG, ASF, MPG do plików eyeFX 3D i ich dystrybucję jako strumień Internetowy.