LoopBe1 Download

Prosta aplikacja instalowana w systemie jak dodatkowe urządzenie pozwalająca na wymianę dźwięków MIDI pomiędzy różnymi aplikacjami systemu Microsoft Windows tworząc np. pomost pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi, a programami obróbki i nagrywania dźwięku.