WMP Manager Download

Prosta aplikacja pozwalająca na zarządzanie wszystkimi funkcjami programy Windows Media Player z pozycji przystępnego kreatora umieszczanego na pasku zadań.