Home Audiometer Download

Program umożliwiający sprawdzenie zmysłu słuchu użytkownika za pomocą zwykłych słuchawek. Procedury testowe są zgodne ze standardami ISO, użytkownik ma możliwość obejrzenia swoich wyników w postaci wykresów, a same wyniki mogą być dowolnie analizowane i kategoryzowane przez użytkownika.