VR Commander Download

Proste narzędzie które pozwoli na dodanie możliwości sterowania głosem dowolnej aplikacja działającej pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Komendy głosowe kojarzone są z dowolna kombinacja klawiszy pozwalając na pełną kontrolę nad aplikacjami.