TextAloud Download

Niezwykle prosta aplikacja umożliwiająca odczytaniem dowolnego tekstu i jego zapis bezpośrednio do pliku MP3 lub WMA z możliwością ustawienia głosu lektora.

Zmiany w TextAloud

* Fix for errors introduced in 2.221 related to neospeech change * Misc. 1st run errors on Vista fixed * Fix for clipboard watching sometimes failing after time * Changing default for silence at the end of audio file to 0 seconds