MSN Nick Changer Download

Dodatek dla programu Winamp pozwalający na zamianę nazwy użytkownika w programie MSN na nazwę odgrywanego aktualnie utworu muzycznego.