Tunebite Download

Narzędzie które pozwala na kopiowanie całych nośników CD Audio do plików w formatach OGG, WMA I MP3. Program pozwala również na kopiowanie płyt które zostały zabezpieczone przez producenta oraz konwertuje zabezpieczone pliki WMA do formatu MP3.