Mp3 Frame Editor Download

Mp3 Frame Editor to prosta aplikacja umożliwiająca edycję plików MP3 bez konieczności ich dekodowania i ponownego enkodowania. Pozwala na dodawanie i usuwanie fragmentów utworów, zmianę głośności i balansu dźwięku i dodawanie ciszy.