MPC Batch Encoder Download

Działający pod kontrolą systemu Microsoft Windows Frontend dla enkodera i dekodera MusePack pozwalający na szybką konwersję plików dźwiękowych WAV do MPC.

Zmiany w MPC Batch Encoder

Fixed a bug that made the 'Output directory' frame of the decoder visible directly after starting the frontend (while the encoder 'Output directory' frame should be visible). Please update if you have version 2.3.