NeoAudio Download

Darmowy ripper płyt Audio CD pozwalający na uzyskiwanie jako plików wynikowych formatów WAV, MP3, OGG Vorbis i WMA, a także ich wzajemną konwersję. Program obsługuje również Tagi ID3v2 oraz technologię baz danych CDDB.