DeepRipper Download

Prosty w obsłudze ripper płyt Audio CD pozwalający na bezpośrednią konwersję ścieżki audio do formatów WAV, MP3 i OGG oraz konwersję pomiędzy WAV i MP3, OGG.

Zmiany w DeepRipper

Added: optimization procedures for burning data CDs/DVDs Updated: language files Fixed: all known omissions