MP3Coder Download

Potężny konwerter plików dźwiękowych WAV do formatu kompresji stratnej MP3. Aplikacja umożliwia korzystanie z formatów MPEG1 i MPEG2 z możliwością regulacji bitrate w przedziale od 8 do 320 bps.