Exact Audio Copy Download

Ripper posiadający pełne wsparcie interfejs ASPI zarówno dla urządzeń SCSI jak i ATAPI. Aplikacja pozwala na dokładne skopiowanie całej zwartości krążka CD Audio na dysk lokalny komputera z możliwością ustalenie szczegółowych parametrów jego pracy.