Red Eye Remover Download

Proste w obsłudze narzędzie pozwalające na całkowicie automatyczne usuwanie efektu czerwonych oczy z fotografii, użytkownik zobligowany jest jedynie do podania zakresu działania, a resztę pracy wykona program.