MorphBuster Download

Prosta aplikacja umożliwiająca tworzenie efektu morphingu czyli przenikania i zamiany różnorodnych fotografii cyfrowych.