PicName Download

Aplikacja umożliwiająca masową zmianę rozmiaru plików graficznych ich obrót oraz zarządzanie kolorami, nadawanie nazwa wg ustalonych wzorców.