FLOW Analog Clock Download

Prosty wyświetlany bezpośrednio na pulpicie zegar analogowy wyświetlający minuty sekundy i godziny w osobnych kolorowych tarczach.