SHUTdown at Download

Prosta aplikacja która umożliwi automatyczne wyłączenie komputera o ustalonej godzinie.