Actual Shut Down 2003 Download

Prosta i darmowa konsolowa palikacja pozwaljąca na wyłączanie, restartowaniei przenoszenie komputera w stan hibernaci w okreslonym czasie.