Brutus Download

Aplikacja umożliwiająca wylogowanie użytkownika, wyłączenie komputera oraz uruchomienie go ponownie o wybranej porze, dużym atutem aplikacji jest możliwość wymuszenie zamknięcia wszystkich okien.