Startup Select Download

Potężny menedżer pozwalający na sprawdzenie programów uruchamianych automatycznie przy starcie systemu, ich wyłączenie lub czasowego zawieszenie ich uruchamiania.