Auto Power-on Shut-down Download

Program który pomoże nam uruchamiać automatycznie aplikacje, łączyć się z wybraną witryną, zamykać aplikacje, pokazywać spersonalizowane wiadomości, a także wyłączać komputer o określonej porze lub w określonych przedziałach czasu.