DShutdown Download

Program pozwalający zautomatyzować proces wyłączania komputera oraz zamykania wybranych programów. Może także służyć do rozłączania połączenia modemowego, potrafi zresetować system i wprowadzić komputer w stan hibernacji lub uśpienia.