PC Auto Shutdown Download

Aplikacja pozwalająca na automatyczne wyłączenie lub ponowne uruchomienie komputera o zadanej porze. Program pozwala też na wcześniejsze wykonanie czynności takich jak usunięcie plików cookies oraz wyczyszczenie historii i kosza systemowego.