Quick StartUp Download

Aplikacja pozwalająca na pełną kontrolę aplikacji uruchamianych razem z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Pozwala na skanowanie rejestru, folderu autostart oraz pliku Win.ini i zarządzanie znalezionymi tam programami dzięki czemu otrzymujemy pełną kontrolę nad uruchamianymi aplikacjami.