Right Web Monitor Download

Menedżer zakładek pozwalający na stały monitoring wybranych witryn internetowych pod katem wystąpienia zmian w ich treści. Aplikacja pozwala na pełne zarządzanie kolekcją adresów URL oraz ustalanie w jakich odstępach czasowych przeprowadzone zostanie sprawdzenie.